menu2 menu

Jízda v oblouku vpřed - ven

Jízda v obloucích je základem správného bruslení. Oblouky vpřed ven provádíme střídavě na pravé a levé noze. Oblouky začínáme na pomyslné ose, ze které vyjíždíme kolmým nasazením do jednoho oblouku a následně se po jeho dokončení k této ose vracíme a nasazujeme do oblouku druhého.První oblouk začneme například na pravé noze postavené špičkou brusle vpřed do směru oblouku, zatímco levou nohu postavíme kolmo k ní (klenkem za patou nohy pravé; osy obou bruslí tak spolu svírají pravý úhel). Před odrazem snížíme postoj do mírného podřepu a natočíme trup zády do středu oblouku. Levý bok tlačíme vzad, současně držíme pravou paži vpřed, levou vzad a hlavu natáčíme nad pravé rameno. Ve sníženém postoji přeneseme váhu těla na pravou nohu postavenou na vnější hranu brusle, koleno i pánev protlačíme vpřed a odtlačením levé nohy z vnitřní hrany brusle provedeme odraz. Volnou nohu držíme propnutou přibližně na vzdálenost jedné stopy za nohou jedoucí a vytočenou špičkou ven, ve výšce tří až pěti centimetrů nad ledem. V postavení zachováváme náklon osy celého těla na jetý oblouk. Během jízdy zatěžujeme zejména střední část jedoucí brusle. Přibližně po polovině oblouku měníme postavení trupu, ramen, paží i hlavy, a to současně s plynulým propínáním kolena jedoucí nohy a přitahováním volné nohy, která prochází těsně kolem nohy jedoucí do přednožení dolů. Při dojezdu na pomyslnou osu snožíme obě nohy, nasadíme levou brusli do směru nového oblouku, pravou vytočíme kolmo za patu levé. V tomto okamžiku provedeme mírné snížení postoje a odrazíme se do oblouku jetého na druhé noze.

Kresba stopy bruslí na ledě
´

Kresba stopy bruslí na ledě

Provedení jízdy v oblouku vpřed - ven


Nejčastější chyby

Nevyvážení těla nad vnější hranou brusle po celý oblouk; nestejnoměrně jeté oblouky; odraz ze zoubku nevytočenou nohou; vysazený bok jedoucí nohy; odklon ramen, paží nebo hlavy od jetého oblouku.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení