menu2 menu

Jízda ve váze vpřed, vzad, - holubička

Využití gymnastické přípravy pro tento prvek je velmi užitečné, protože dobrý pohybový rozsah, zejména kyčelního kloubu, je předpokladem pro efektní provedení tohoto prvku. K tomu přistupuje další požadavek na bruslaře, a to  rovnováha na bruslích a skluz na ledě. Provedení váhy za jízdy vpřed nebo vzad začínáme ze základního postoje na jedné noze - volná noha v zanožení nad stopou nohy jedoucí - postupným zvyšováním zanožování za současného protitahu trupu hrudním záklonem..Zanožování i záklon provádíme plynule v napětí, aby nedošlo k porušení rovnováhy. Jedoucí noha je při jízdě vpřed zatěžována spíše vzadu protlačováním lýtka vzad, koleno jedoucí nohy je napnuté, noha ve váze je napnutá, špička vytočená ven. Paže jsou stejnoměrně upaženy, hlava vzpřímena. Tento prvek je výhodné nacvičovat na ledě nejprve s dopomocí tyče nebo bruslaře postaveného proti cvičenci. Zabráníme tím pádům přes zoubek vpřed. Dále cvičíme ve trojicích vedle sebe, střední cvičí, úlohy se pak vyměňují. Po zvládnutí jízdy v oblouku se k tomuto prvku vracíme a můžeme procvičovat v jízdě vpřed i vzad na vnější i vnitřní hraně. Uchu ve váze postupně zvyšujeme a prodlužujeme výdrž.

Jízda ve váze vpřed, vzad, - holubička

Jizda ve váze


Nejčastější chyby

prudké zanožení bez kompenzace rovnováhy hrudním záklonem a zvednutím hlavy, přepadnutí přes zoubek jedoucí nohy, pokrčení kolen a neprotlačení lýtka vzad nohy, nedotažená noha ve váze a její vychýlení mimo stopu nohy jedoucí, hýždě výše než volná noha a hlava, nestejnoměrné rozložení paží. Nevyvážení těla nad vnější hranou brusle po celý oblouk; nestejnoměrně jeté oblouky; odraz ze zoubku nevytočenou nohou; vysazený bok jedoucí nohy; odklon ramen, paží nebo hlavy od jetého oblouku.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení