menu2 menu

Jízda vpřed v dřepu přednožmo "kozáček"

Jde o velmi dobré cvičení bruslařské obratnosti, pohybového rozsahu a rovnováhy, metodicky navazuje na již dříve nacvičenou jízdu v podřepu a dřepu. Ze správně provedeného dřepu (váha těla je na přední části brusle) za jízdy vpřed začínáme vysouvat jednu nohu vpřed do přednožení, špička brusle této nohy je vytočena ven těsně nad ledem, koleno napnuté. Současně s vysouváním nohy vyvažujeme rovnováhu mírným předklonem a předpažením. Obě paže i ramena musí být ve stejné výši, pokud chceme zachovat přímou jízdu vpřed na dvou hranách, jedoucí brusle.

Tento prvek se nejlépe nacvičuje ve trojicích v držení za ruce. Po rozběhu střední z trojice provede "kozáčka", paže musí mít neustále napnuté s pocitem odtlačování od krajních cvičenců, nesmí se přitáhnout a předjet je. Další postup je provedení samostatně s prodlužováním výdrže v "kozáčku”, konečně nejtěžší provedení je ve dvojicích, trojicích až zástupu za sebou. Pravidelně každé cvičení střídáme pravou a levou nohou.

Jízda vpřed v dřepu přednožmo "kozáček"

Nácvik jízdy v dřepu a podřepu


Nejčastější chyby

při vysouvání nohy do "kozáčka" přenesení váhy těla na paty bruslí, nedostatečně provedený dřep (hýždě nejsou za patou nohy jedoucí), zvednutí nohy v přednožení. Při jízdě s dopomocí přitahování pažemi.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení