menu2 menu

Kadet

Je první a základní krasobruslařský skok, ve smyslu trojky, s rotací o 180°, s odrazem z oblouku vpřed ven a výjezdem do oblouku vzad ven. Průpravou pro tento prvek nám byly všechny výskoky a poskok vpřed, dále trojky s přešlápnutím a výjezdovým obloukem.

Nájezdem pro trojkový skok - kadet - bývá obyčejně po přešlápnuté trojce, oblouk vzad ven (1). Tento oblouk musí být plochý s volnou nohou vytočenou vzad, asi stopu za nohou jedoucí. Špička této volné nohy je těsně nad ledem ve směru jetého oblouku. Jedoucí noha pokrčena v kolenu provede mírný zdvih v konci nájezdového oblouku za současného plynulého a přímočarého přitažení volné nohy patou do klenku nohy jedoucí (2). V této fázi přenášíme váhu těla na odrazovou nohu, v našem případě levou, postavenou na odrazový oblouk vpřed ven. Pohyb trupu a paží jsme nacvičili v průpravné osmě. Tento odrazový oblouk je kresebně pokračováním plochého oblouku nájezdového, ale musí být co nejkratší. Odrazová noha provede rychlé snížení protlačením kolena vpřed. Pravá noha se připraví na švihv před zanožením. Paže jsou také připraveny ke švihu v zapažení s levým ramenem mírně vpředu a pravým vzadu.

Stopa skoku kadet na ledě

Odrazový oblouk je zakončen vlastním odrazem (4). Jedoucí brusle je v momentu působení maximálního a co možná nejkratšího tlaku do ledu na střední částij kombinací klouzavého a valivého pohybu přechází přes zoubky do bezoporové fáze letu. Rotační impuls získává odrazová noha v konci odrazu výraznou, ale krátkou rotací. Stopa na ledě se stáčí dovnitř kruhu a svědčí o krátkém smyku, který je ukončen zarytím zoubku jako posledním dotykem bruslí ledu. Koleno odrazové nohy by mělo být právě v tomto zlomku vteřiny dopnuto. Volná noha napomáhá odrazu švihem ze zanožení do přednožení. Směr tohoto švihu je přesně určen tečnou k jetému oblouku. Sedy mírně ven z kruhu na rozdíl od odrazové nohy, která se vtáčí do kruhu, což je nejdůležitější faktor moderní, protirotační techniky skokůo Volná noha švihová má být co nejvíce napnuta, pocitově je nejlépe se soutředit na tah nártu vzhůru. Jemná a přesná koordinaoe práce odrazové a švihové nohy je nejůležitější z celého odrazu. Švih volné nohy nesmí vlastnímu o odrazu předcházet, musí být jeho součástí a pokračováním. Celému odrazu napomáhají švihem obě paže ze zapažení přes připažení do vzpažení zevnitř. Trup je natočen, aby souhlasně se švihovou nohou brzdil rotaci, v našem případě pravé rameno tlačíme vzad, levé mírně vpřed. Hlava musí být jakoby povytažena z ramen. Ve fázi letu vzduchem (5) se celé tělo propíná, zejména protlačením pánve vpřed a stažením zádového svalstva. Přenášíme těžiště těla z odrazové levé nohy přes střed nad nohu pravou. Poněvadž jde pouze o rotaci 180°, není třeba stahovat paže ani nohy k sobě za účelem zrychlení rotace. Širokým upažením s levou paží a ramenem mírně vpředu ukončíme rotaci. Ledu se dotkneme nejdříve spodním zoubkem pravé brusle a přejdeme rychle na střed brusle a vnější hranu při oblouku vzad ven na pravé noze.

Fáze skoku kadet

Dopadová noha ztlumí dopad povolením kolena do výjezdového oblouku, který jsme se již dříve naučili (30). Trojkový skok nacvičujeme pohybově nejdříve na místě bez výskoku jen s překročením na nohu dopadovou, vytočenou aprávně patou do směru další jízdy. Další vhodný postup je cvičení ve dvojicích, kdy jeden skáče a druhý dává dopomocí. K dopomoci se postaví před skákajícího bruslaře a dovnitř odrazového oblouku. Chytne mu levou ruku a přidrží při dopadu. Po zvládnutí skoku vlevo se naučíme opačnému provedení. Dále kombinujeme s přešlápnutými trojkami po obvodu kruhu. Základní chvbvt ostrý nájezdový oblouk, odrazový oblouk není pokračováním nájezdového, dlouhý odrazový oblouk, švih volné nohy a natočení trupu do rotace, předbíhání švihu volné nohy před odrazem, nedopnutí odrazové nohy v kolenu při odrazu, nezpevnění těla ve fázi letu, dopad na celou plochu brusle, tvrdý dopad a všechny chyby výjezdového oblouku.

Skok Kadet


Nejčastější chyby

toporně propnuté nohy v kolenou; vtlačování kotníků dovnitř nebo ven; záklon trupu.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení