menu2 menu

Obrat trojkou na místě, na kruhu, za jízdy vpravo a vlevo

V teoretické části jsme uvedli, že trojka je obrat ve smyslu jetého oblouku o 180° , se změnou hrany a s výjezdem po stejném oblouku. Čtyři základní možné způsoby jízdy určují také čtyři druhy trojek.

My se zde budeme zabývat trojkou z oblouku vpřed ven na vnější hraně do oblouku vzad na vnitřní hraně. Přímou a nezbytnou průpravou pro tuto trojku je obrat snožmo o 180° na místě a za jízdy vpřed (viz předchozí cvičení). Vysvětlení rotačního principu obratů na ledě, kterých docilujeme vzájemnou výměnou vnitřního napětí mezi rameny a boky platí samozřejmě i zde. Navíc se při obratu trojkou musíme zabývat technikou jízdy a obratů na hranách. Do obratu jede brusle po vnější hraně její střední části.

V samotném obratu jemným přenesením váhy, valivým pohybem brusle přejdeme na její přední část (nikoliv zoubky) a ve druhé polovině obratu se opět brusle vrátí na střed, ale její vnitřní hranu při jízdě vzad. Správně vykreslená trojka na ledě by měla mít mezi vlastním nájezdem a výjezdem mezeru na šířku brusle. Popisujeme obrat trojkou na pravé noze. Ve výchozím postavení zůstane levá noha po odrazu v základní poloze vzadu, koleno jedoucí pravé nohy a pánev protlačíme vpřed, pocitově levý bok tlačíme zpět proti rotaci levého ramene a paže vpřed. Osa ramenní se kryje se stopou oblouku před i po obratu, aktivní výměnu provádějí boky. Volná noha je při vlastním obratu přitisknuta za patu nohy jedoucí, je vytočena od kyčelního kloubu přes koleno až do špičky a nevykonává aktivní pohyb  až po skončení obratu se opět mírně oddálí od paty nohy jedoucí, špičkou do směru budoucí stopy. Tímto vytočením napomáhá správné poloze levého boku po obratu,a to vzad.

Schéma obratu snožmo o 180° vpřed

Rotační impuls do obratu jsme získali přetočením osy ramenní proti ose boků, v druhé fázi obratu musíme tuto rotaci zastavit a pokračovat v jízdě po oblouku. Zastavení rotace docílíme tlakem levého boku a levého ramene vzad do směru jízdy. Hlava v průběhu trojky nevykonává aktivní úlohu, umožňuje pohled vpřed na stopu a do středu kruhu. Tento obrat trojkou učíme nejdříve na místě tak, že bruslaři stojí na kruhu pravým bokem do středu, drží se za ruce, levé vpřed a pravé vzad. Stojí na pravé noze, levou nají v základní poloze vzad, ale špičku brusle mají opřenu o led kvůli stabilitě tohoto postoje. Na pokyn tuto volnou nohu přitáhnou k noze stojící za současného snížení postoje a jemným odrazem vzhůru a prací boků provedou trojku. Totéž cvičíme z pomalé jízdy. Střídáme trojky vlevo a vpravo. Obměnou může být procvičování trojek ve dvojicích. Jeden stojí na místě a podá obě ruce jako dopomoc cvičícímu. Ten se k němu natočí např. pravým bokem a jede kolem něj trojku na pravé noze, pak opačně. Po trojce se snažíme prodlužovat výjezd v oblouku vzad dovnitř. Při samostatném provedení po výjezdovém oblouku vzad dovnitř se postavíme na obě nohy, Mžeme provést obrat snožmo vpřed a začít trojku na druhou nohu.


Nejčastější chyby

oddálení nohou do širšího postoje, provedení obratu smykem, nekoordinovaná práce kolen s provedením vlastního obratu, vychýlení paží a roviny pasu, jakékoliv porušení vzpřímeného držení trupu ať již úklonem, předklonem nebo záklonem.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení