menu2 menu

Obrat snožmo o 180° na místě, za jízdy

a) vpřed

b) vzad

Jde o obrat ve smyslu trojky, ale na obou noháchо V podstatě zde platí zásada o rotačním impulsu obratů na ledě, kterých docilujeme vzájemnou výměnou vnitřního napětí mezi rameny a boky.

a)

Ze základního postavení na dvou nohách nejdříve na místě, později za pomalé až rychlé jízdy vpřed provedeme mírný podřep? Chceme-li provést obrat např* vlevo, přetočíme pravé rameno vpřed o 90° a tím se osa ramenní ztotožní se stopou přímé jízdy vpřed za současné poloviční rotace osy pánevní* Pocitově však tlačíme pravý bok vzad, hlava se natáčí vlevo současně e osou ramenní. Z tohoto rozdílného natočení ramen a boků vzniká určité napětí.

Jemným odrazem z podřepu do vztyku odlehčíme zadní část bruslí a tohoto momentu využijeme k obratu výměnou boků za protirotační pomoci ramen. Tím opět získanou rotaci aktivně zastavujeme o Pohyb paží při přetáčení provádíme zásadně v jedné rovině a to гиkалда dlaněmi k ledu ve výšce pasu.

Schéma obratu snožmo o 180° vzad

b)

Ze základního postoje na dvou nohách zády do směru jízdy provedeme nejdříve mírný podřep. Chceme-li pokračovat v obratu vlevo, přetočíme pravé rameno vpřed před špičky bruslí tak, že osa ramenní se kryje se stopou přímé jízdy vzad, hlava se otáčí ve směru obratu, natáčení boků zabraňujeme. Současně s jemným odrazem z podřepu odlehčíme špičky bruslí a provedeme obrat výměnnou boků za protirotační práce ramen. Tím zastavíme rotaci a zamezíme dalšímu otáčení.

Obraty snožmo nacvičujeme nejdříve na mistě, pak z po malé jízdy až do jízdy rychlé. Otáčíme se vpřed i vzad vlevo, při další jízdě vpřed i vzad vpravo. Další kombinací je obrat vpřed vlevo, vzad vpravo atd*. Před obrat můžeme zařadit i dřep. Současně s obraty opakujeme a procvičujeme jízdu vpřed i vzad.


Nejčastější chyby

oddálení nohou do širšího postoje, provedení obratu smykem, nekoordinovaná práce kolen s provedením vlastního obratu, vychýlení paží a roviny pasu, jakékoliv porušení vzpřímeného držení trupu ať již úklonem, předklonem nebo záklonem.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení