menu2 menu

Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím do oblouku vzad - ven

Trojkový obrat s přešlápnutím do oblouku vzad patří k často zařazovaným krokům krasobruslařské jízdy. V následujícím příkladu je vysvětlen trojkový obrat na levé noze vpřed ven s přešlápnutím do oblouku vzad - ven na pravé noze. Nasazení do oblouku a trojkový obrat provádíme stejným způsobem jako u dříve popsaného cvičení trojkových obratů. Při přešlapu do oblouku vzad - ven na pravé noze se razantně, avšak měkce odrazíme levou nohou, kterou následně vedeme do zanožení. Pravou jedoucí nohu stavíme na led v nižším podřepu a v průběhu výjezdového oblouku postoj mírně zvyšujeme, nikoliv však do zcela propnutého kolena. Volnou nohou směřujeme mírně ven z jetého oblouku a dbáme na její vnější vytočení. Mírně předkloněný trup tvoří s hlavou a volnou nohou křivku luku. Rotaci z obratu zastavíme širokým a pevným upažením s tlakem levé paže a ramene vpřed, pravé paže a ramene vzad. Při každém odrazu snižujeme postoj, během obratu a ve druhé fázi výjezdového oblouku postoj mírně zvyšujeme. Správná práce v kolenou dodává kroku švih a ladnost. Překrokem vpřed ve smyslu trojky můžeme opět pokračovat v dalším trojkovém obratu s přešlápnutím do výjezdového oblouku

Kresba stopy bruslí na ledě


Nejčastější chyby

Stejné jako u trojkových obratů; uvolněná a nevytočená volná noha směřující dovnitř oblouku; propnuté koleno jedoucí nohy s vysazeným bokem dovnitř oblouku; záklon trupu; nedůsledné zastavování rotace; přetáčení trupu; nedostatečné napětí při upažení.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení