Souměrné vlnovky vzad - Web, který Vás naučí bruslit i krasobruslit
menu2 menu1

Souměrné vlnovky vzad

Tento cvik je způsobem provedení shodný se souměrnými vlnovkami vpřed. Při cvičení jízdy vzad prostřednictvím souměrných vlnovek máme obě brusle neustále ve styku s ledovou plochou (dvouoporový postoj). Ze sníženého postoje mírně rozkročmo provedeme odraz vnitřní hranou levé brusle se současným propnutím nohy v koleně a pohybem pravého ramene a boku vzad. Po dokončení odrazu přeneseme váhu těla na pravou nohu. Následně provedeme ze základního postavení odraz druhou nohou. Váhu těla pravidelně přenášíme z jedné nohy na druhou.

Provedení souměrných vlnovek vzad (Video)


Nejčastější chyby

Nedostatečné přenášení váhy těla nad jedoucí nohu; předklon trupu; jízda po zoubcích; nedostatečná práce v kolenou.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení