Výskok snožmo - Web, který Vás naučí bruslit i krasobruslit
menu2 menu1

Výskok snožmo

Nácvik výskoků je velmi vhodným prostředkem k rozvoji bruslařské
obratnosti a patří k průpravným cvičením pro krasobruslařské skoky,
Výskok snožmo je prvkem dvou oporové rovnováhy, proto je možné začít s jeho nácvikem již v začátcích bruslařského výcviku. Nácvik začínáme zpočátku na místě, teprve poté za jízdy. Ze základního
postoje snížíme postoj do podřepu, zpevníme trup a připravíme paže do zapažení. Prudkým propnutím kolen a špiček se odrazíme z přední části bruslí přes zoubky do výskoku. Ve snožném výskoku zachováváme zásady základního postoje. Výskok snožmo stahujeme zádové svalstvo zpevňující trup, podsazujeme pánev, držíme vzpřímenou hlavu a paže zvedáme do vzpažení zevnitř. Z výskoku dopadáme přes přední části bruslí do sníženého postoje na obou nohách s menším předklonem trupu a širokým upažením. Pro nácvik výskoků můžeme využít rovněž malých překážek (dřevěné tyče, předměty z umělé hmoty apod.), přičemž technické provedení výskoku přes překážky je stejné. Avšak po odrazu musíme přitáhnout kolena vzhůru a skrčit nohy pod tělo.

Výskok snožmo

Výskok snožmo


Nejčastější chyby

Nedostatečné snížení postoje před odrazem; nedostatečný
odraz; vysazený předklon při odrazu; vychýlení osy těla při výskoku; tvrdý
doskok; dopad na paty; záklon při dopadu s následným pádem vzad.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení