menu2 menu

Zastavení smykem z jízdy vpřed

Zastavení smykem je nejefektivnějším způsobem zastavení. Nácvik začínáme z jízdy vpřed na obou nohách v mírném podřepu, nadlehčíme zadní části bruslí a aktivním vytlačením obou pat přejdeme do smyku s bruslemi v kolmém postavení na původní stopu přímé jízdy. V případě zastavení vlevo postavíme pravou brusli na vnitřní a levou brusli na vnější hranu. Boky i trup mají vzhledem k natočení nohou proti rotační tendenci, tzn., že osa ramenní je kolmá ke směru jízdy, osa pánevní šikmá. V okamžiku výměny přejdeme z mírného podřepu do podřepu hlubokého, chodidla a kolena držíme u sebe na vzdálenost nejvýše 10 cm, trup mírně odkloníme vzad od brzdicích bruslí. Postupně délku zastavování zkracujeme. Kromě popisovaného zastaveni z jízdy vpřed, můžeme využít i zastavení z jízdy vzad. Jedním z možných způsobů je provedení, při němž rozšíříme stopy a zatlačíme do vnitřních hran bruslí a smykem zastavíme

Zastavení smykem z jízdy vpřed

Zastavení smykem z jízdy vpřed


Nejčastější chyby

Toporně propnuté nohy v kolenou; předklon trupu a přepadnutí vpřed; málo energické natočení bruslí proti trupu; souhlasné natočení nohou, trupu a paží.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení