menu2 menu

Zatáčení vpravo, vlevo, snožmo

Zatáčení náklonem vpravo

Provedeme rozjezd, po dosažení přiměření rychlosti, snížíme postoj na bruslích, nakloníme tělo na pravou stranu jeté zatáčky a současně vysuneme levou brusli tak, aby jela o něco větší oblouk a umožnila nám tak zatočit do požadovaného směru.

Provedení zatáčení náklonem vpravo (Video)


Zatáčení náklonem vlevo

Provedeme rozjezd, po dosažení přiměření rychlosti, snížíme postoj na bruslích, nakloníme tělo na levou stranu jeté zatáčky a současně vysuneme pravou brusli tak, aby jela o něco větší oblouk a umožnila nám tak zatočit do požadovaného směru.

Provedení zatáčení náklonem vlevo (Video)


Zatáčení snožmo

Zatáčení snožmo vpřed "letadélka" Jde o první cvičení jízdy po oblouku, tedy o nácvik postavení těla se skloněnou vertikální osou do kruhu a jízdu po vnější hraně. Po rozjezdu vpřed se postavíme na obě nohy do základního postavení snožmo a náklonem celého těla do kmihu přeneseme váhu na nohu v kruhu a to na vnější hranujejí brusle. Jde o podobný náklon jako např. při zatáčce na koloběžce nebo jízdním kole. Zatáčíme-li vpravo, stojíme vahou těla na pravé noze, s tlakem na vnější hranu brusle. Levé rameno, paže i bok dáváme vpřed tak, aby velikost tohoto rotačního impulsu odpovídala velikosti poloměru zamýšleného oblouku při nepřímé závislosti.

Postupně odlehčujeme levou nohu, až docílíme jízdy pouze na pravé noze. Výška nadzvednuté volné nohy v přinožení je minimální a je dána velikostí náklonu osy těla. Jinak zachováváme všechny zásady základního postoje. Provedení se daří lépe z rychlejší jízdy.

Zatáčení snožmo - "letadélka"


Nejčastější chyby

nedostatečné postavení na vnější hranu brusle, odklon od jetého kruhu, jakýkoliv úklon, zdvižená ramena.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení