m2 m1

Polohy těla

 

Odraz vpřed se provádí ze základního postoje, v němž je stojná a odrazová noha pokrčena, tělo je nad bruslemi, záda a ramena vyrovnané, dlaně rukou směřují k ledu. Při správnému odrazu je kolébavý pohyb odrazové nohy vyloučen. Celá volná noha musí zůstat v pozici, v němž opustila led. Špička brusle je zoubky těsně nad stopou. Podélná osa těla během odrazu i po něm se nesmí křivit, hlava i ruce se skoro nepohybují.

Pro vyjádření poloh těla krasobruslaře používáme čtyři pozice. Určování pozic vychází z neutrální polohy pozice, při které linie ramen (linie procházející oběma středy ramenních kloubů) a linii pánve (linie, spojuje středy pánevních kloubů) kolmo na chodidlo stojné nohy. Každá pozice má tři stupně výrazovosti: silnou, střední a slabou. Tyto stupně podmínečně a přibližně charakterizují amplitudu vytočení pánevních a ramenních částí těla vůči stojné noze. Poloha hlavy v každé pozici může být různá. Název pozice se nemění se změnou čela skluzu a hrany brusle. Vedoucím ramenem a paží je myšlena předpažená ruka.

První pozice - A

První figura - Vedoucí rameno a ruka je vpředu před stojnou nohou, nad stopou. Hlava je otočena směrem k vedoucímu rameni nad stojnou nohou. Volná noha, kyčel, rameno a ruka - za stojnou nohou.

Druhá figura - Pozice hlavních částí těla je totožná s první figurou kromě volné nohy, která je přednožena nízko na ledem, před stojnou nohou.

Třetí figura - Vedoucí rameno, paže jsou zapaženy, volné bedro a noha jsou zanoženy za stojnou nohou a jsou nad stopou. Volné paže a ruce mírně upažené nad stopou. Hlavu držíme zpříma a díváme se přes loket volné ruky

Čtvrtá figura - Poloha těla je stejná jako u třetí figury. Volná noha je přednožena před stojnou nohu na stopou.

 

poloha_a
První pozice - A - 4 polohy těla

Druhá pozice - B

První figura - Vedoucí rameno, paže jsou zapaženy, volné bedro a noha jsou zezadu stojné nohy. Volné rameno a paže jsou vpředu. Hlava je vytočena směrem k rameni volné ruky.

Druhá figura - Poloha těla je stejná jako u první figury, kromě volné nohy, která se nachází před stojnou nohou vpředu.

Třetí figura - Vedoucí rameno, paže jsou zapaženy, volné bedro a noha jsou za stojnou nohou jsou nad stopou. Volná paže a ruka mírně upažena nad stopou. Hlavu držíme zpříma a díváme se přes loket volné ruky

Čtvrtá figura - poloha těla je stejná jako u třetí figury. Volná noha je přednožena před stojnou nohu na stopou.

 

poloha_b
Druhá pozice - B - 4 polohy těla

Třetí pozice - C

První figura - Vedoucí rameno a paže jsou zapaženy za stojnou nohou. Volné rameno, paže vpředu, kyčel mírně vytočena a noha přednožena před stojnou nohou nad stopou. Hlava je otočena dozadu.

Druhá figura - Poloha těla je stejná jako u první figury, volná noha je zanožena za stojnou nohou.

Třetí figura - Vedoucí rameno, jsou před stojnou nohou. Volné rameno, paže zapaženy, volné bedro je vzadu, volná noha je zanožena za stojnou nohou nad stopou. Hlava je otočena do strany k volnému rameni.

Čtvrtá figura - Poloha těla je shodná jako u třetí figury, kromě volné nohy která je přednožena před stojnou nohou nad stopou.

 

poloha_c
Třetí pozice - C - 4 polohy těla

Čtvrtá pozice - D

První figura - Vedoucí rameno a paže jsou zapaženy za stojnou nohou. Volné rameno, paže vpředu, kyčel mírně vytočena a noha přednožena před stojnou nohou nad stopou. Hlava je otočena dozadu.

Druhá figura - Vedoucí rameno a paže jsou zapaženy za stojnou nohou. Volná noha je zanožena za stojnou nohou. Volné rameno, paže, volné bedro jsou vpředu před stojnou nohou. Volná noha přednožena, před stojnou nohou nad ledem. Hlava je otočena do středu kruhu.

Třetí figura - Vedoucí rameno a ruka, jsou před stojnou nohou. Volné rameno, paže, volné bedro jsou vzadu za stojnou nohou. Volná noha je zanožena za stojnou nohou nad stopou. Hlava je otočena do strany k volnému rameni.

Čtvrtá figura - Poloha těla je shodná jako u třetí figury, kromě volné nohy je přednožena před stojnou nohu na stopou.

 

poloha_d
Čtvrtá pozice - D - 4 polohy těla

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Teorie členění plochy
Základní polohy těla
Teorie figur
Teorie odrazu
Teorie skluzu
Teorie mechaniky obratu
Teorie rotace
Teorie skoku ve smyslu trojky
Teorie skoku ve smyslu protizvratu
Teorie skoku - odraz / let / dopad
Teorie piruet
Teorie spirály smrti
Teorie zvedaček

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Solo (Jednotlivci)
Pair (Sportovní dvojice)
Taneční páry
Synchronizované bruslení
Rozhodčí a způsob rozhodování