m2 m1

Teorie - plocha, základní pojmy - osy, směr jízdy

 

Zjednodušené chápání některých přijatých termínů a vysvětlivek. Plocha pro obvyklé krasobruslařské závody vychází z rozměřené plochy pro hokej. Pro popis rozmístění prvků krátkého programu na ploše použijeme linie čar pro hokej. Názvy částí plochy, os, orientačních bodů jsou naznačeny na obrázku níže.

  • Podélná osa - zdánlivá linie, která dělí plochu v podélném směru na dvě stejné části.
  • Příčná osa - zdánlivá linie, přetínající podélně osu uprostřed plochy pod pravým úhlem.
stadion1
Rozměry a popis ledové plochy
  • Směr skluzu - zakřivení oblouku skluzu, nebo sekvence kroků vpravo, nebo vlevo.
  • Ćelo skluzu - skluz tváří vpřed, nebo vzad.
  • Hrana brusle - skluz na vnější, nebo vnitřní hraně brusle.
  • Způsob skluzu - označení nohy, čela skluzu a hrany brusle, například: pravá vpřed - ven. Při popisu provedení skluzu používáme následující zkratky:
Česky Anglicky Rusky
P — Pravá noha R — Right foot П — правая нога
L — Levá noha (I) L — Left foot Л — левая нога
v — vpřed F — Forward в — вперёд
z — vzad B — Back н — назад
V — ven O — Outside H — наружу
D — dovnitř I — Inside B — внутрь
T — Trojka T — Three turn T — Тройка
! (x) — odraz zoubky brusle ! (x) — take-off theet skate ! (x) — отражение зубы коньков
Příklad For example Hапример
LvV — levá vpřed - ven,
PzD — pravá vzad - dovnitř
LFO — Left Forward Outside,
RBI — Right Back Inside
ЛвH — Левая вперёд Hаружу,
ПнB — Правая назад Bнутрь

Hrana skluzu předpokládá shodu sklonu těla krasobruslaře se sklonem bruslí. Při skluzu v oblouku se tělo bruslaře nachází pod určitým úhlem vůči povrchu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Teorie členění plochy
Základní polohy těla
Teorie figur
Teorie odrazu
Teorie skluzu
Teorie mechaniky obratu
Teorie rotace
Teorie skoku ve smyslu trojky
Teorie skoku ve smyslu protizvratu
Teorie skoku - odraz / let / dopad
Teorie piruet
Teorie spirály smrti
Teorie zvedaček

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Solo (Jednotlivci)
Pair (Sportovní dvojice)
Taneční páry
Synchronizované bruslení
Rozhodčí a způsob rozhodování