m2 m1

Teorie bruslení

 

Tato sekce pojednává o členění plochy, základních polohách těla. Důležitá je teorie popisující základy odrazu a skluzu. U skoků, pak specifika odrazu, letu  a dopadu. U dalších krasobruslařských prvků, pak fyzikální a mechanické závislosti ovlivňující jejich správné provedení.

 

Teorie členění plochy
Základní polohy těla
Teorie figur
Teorie odrazu
Teorie skluzu
Teorie mechaniky obratu
Teorie rotace
Teorie skoku ve smyslu trojky
Teorie skoku ve smyslu protizvratu
Teorie skoku - odraz / let / dopad
Teorie piruet
Teorie piruet
Teorie twizzle
Teorie zvedaček